replica watches

Formål:

Fondens formål er at arrangere ferieophold for elever i Aalborg Kommunes skoler på fondens feriekolonier. Opholdene tildeles de børn, som på grund af økonomiske, sociale og andre årsager trænger til et ophold. Fonden kan også yde tilskud og hjælp til beklædning. Fonden kan derudover yde anden social bistand til børn og børnefamilier i Aalborg Kommune.

Tøj:

Der kan efter ansøgning gennem barnets klasselærer søges om hjælp til tøj og sko. Det gives som en rekvisition til udvalgte butikker på 600 kr. til tøj og 400 kr. til sko. Der kan søges i september måned.

Julehjælp:

Der kan søges om julehjælp i form af naturalier gennem barnets klasselærer i november måned. Der er uddeling fra en udvalgt butik.

Feriekolonierne:

Børnenes kontor har tre kolonier, hvor elever fra Aalborg Kommune kan komme på ferie, der skal søges gennem barnets klasselærer i april måned.

Pølsevognene:

Kontor har to pølsevogne, som står på Nytorv og på Klosterjordet. De er begge bortforpagtede og giver et fast månedligt beløb til fonden.

Indsamlingen:

Der foregår en indsamling på alle skolerne i Aalborg Kommune i foråret, hvor forældre kan give et bidrag til Børnenes Kontor.

Julehjerter:

I december kan 4.-7. klasserne sælge julehjerter til fordel for Børnenes kontor. Klasserne beholder 25% til eget brug, mens fonden får resten.

 

Udlejning:

Børnenes Kontor udlejer kolonierne uden økonomaer. Kolonierne er godt udlejet og i visse perioder er der op til 2 års ventetid. Kolonierne kan kun lejes uden økonomaer og udlejningen foregår på internettet på www.borneneskontoraalborg.dk 

Økonomi:

Børnenes Kontor har modtaget bidrag fra Aalborg Kommune, socialstyrelsen, tipstjenesten, firmaer, pengeinstitutter, fagforeninger, loger, fonde og private.

Landsforeningen Børnenes Kontor:

Børnenes Kontor er medlem af Landsforeningen Børnenes Kontor, der har afdelinger i de 8 største byer i Danmark. Pengene fordeles så efter børnetal til lokalkontorerne. Der afholdes landsmøde hvert år, hvor der udveksles gode ideer.

Årsberetning for Børnenes Kontor for året 2016

 

Året 2016

Koloniophold: I sommeren 2016 sendte Børnenes Kontor ca. 210 børn på ferie. Børnene var fordelt på 7 hold heraf 3 hold med børn fra børnehaveklassen – 3. kl. i Sæby og 4 hold med børn fra 4.kl – 8 kl. To af holdene med de store var i Tversted, de to andre i Sæby. Holdene var alle af 1 uges varighed. Hvert hold havde mindst 4 voksne frivillige ledere med. Jeg vil gerne her sige tak til lederne for et veludført arbejde. Atter i år undgik vi større uheld.

Tøj:

I 2016 blev der uddelt sko og tøj, og det kom 340 børn til gode. Hjælpen består af rekvisitioner til tøj og sko på tilsammen 1000 kr. pr. barn. Børnenes kontor har i år måtte bede skolerne om ikke at indstille børn fra 8. og 9. årgang pga. af vores stramme økonomi.

Julehjælp:

Børnenes Kontor har til gengæld i 2016 givet julehjælp til 413 familier med børn. Hvilket er en stigning med 54 familier. Hjælpen sker i form af poser med steg, rødkål, godter, sodavand o.m.m. til en værdi af 500 kr. Foruden madvarerne havde LEGO doneret pakker med Legoklodser. Der skal også lyde en tak til købmanden på Doravej, som yder en stor indsats med poserne.
 

Indsamlingen:

I uge 16 har Børnenes Kontor en indsamling på skolerne, der blev indsamlet 155.000 kr., hvilket igen er en fremgang i forhold til året før.
 

Julehjerter:

I 2016 havde 13 skoler tilmeldte sig til at sælge julehjerter år, overskuddet, der er på 59.300 kr., er meget større end sidste år, hvilket måske skyldes, at det er muligt at betale med mobilepay nu.. Klasserne har beholdt 25 % til egne formål.

 

Økonomi:

Børnenes Kontor har modtaget bidrag fra Aalborg Kommune, tipstjenesten, firmaer, pengeinstitutter, fagforeninger, loger, fonde og private. Børnenes Kontor har modtaget et bidrag fra socialministeriet i form af JUL II.

 

Tak til pressen:

TV2Nord og Nordjyske Stiftstidende har også i år haft fokus på Børnenes Kontors indsats og har lavet gode indslag. Lokale radiostationer har desuden bragt forskellige indslag om Børnenes Kontors virke.

Tak:

Tak til alle, der har gjort det muligt, at Børnenes Kontor atter har haft et godt år på alle måder. Bestyrelsen, frivillige ledere, donationsgivere, samarbejdspartnere, alle det har støttet op om det gode arbejde.

 

Nina Hav

swiss replica watches