.

Formål:

Fondens formål er at arrangere ferieophold for elever i Aalborg Kommunes skoler på fondens feriekolonier. Opholdene tildeles de børn, som på grund af økonomiske, sociale og andre årsager trænger til et ophold. Fonden kan også yde tilskud og hjælp til beklædning. Fonden kan derudover yde anden social bistand til børn og børnefamilier i Aalborg Kommune.

Tøj:

Der kan efter ansøgning gennem barnets klasselærer søges om hjælp til tøj og sko. Det gives som en rekvisition til udvalgte butikker på 600 kr. til tøj og 400 kr. til sko. Der kan søges i september måned.

Julehjælp:

Der kan søges om julehjælp i form af naturalier gennem barnets klasselærer i november måned. Der er uddeling fra en udvalgt butik.

Feriekolonierne:

Børnenes kontor har tre kolonier, hvor elever fra Aalborg Kommune kan komme på ferie, der skal søges gennem barnets klasselærer i april måned.

Pølsevognene:

Kontor har to pølsevogne, som står på Nytorv og på Klosterjordet. De er begge bortforpagtede og giver et fast månedligt beløb til fonden.

Indsamlingen:

Der foregår en indsamling på alle skolerne i Aalborg Kommune i foråret, hvor forældre kan give et bidrag til Børnenes Kontor.

Julehjerter:

I december kan 4.-7. klasserne sælge julehjerter til fordel for Børnenes kontor. Klasserne beholder 25% til eget brug, mens fonden får resten.

 

Udlejning:

Børnenes Kontor udlejer kolonierne uden økonomaer. Kolonierne er godt udlejet og i visse perioder er der op til 2 års ventetid. Kolonierne kan kun lejes uden økonomaer og udlejningen foregår på internettet på www.borneneskontoraalborg.dk 

Økonomi:

Børnenes Kontor har modtaget bidrag fra Aalborg Kommune, socialstyrelsen, tipstjenesten, firmaer, pengeinstitutter, fagforeninger, loger, fonde og private.

Landsforeningen Børnenes Kontor:

Børnenes Kontor er medlem af Landsforeningen Børnenes Kontor, der har afdelinger i de 8 største byer i Danmark. Pengene fordeles så efter børnetal til lokalkontorerne. Der afholdes landsmøde hvert år, hvor der udveksles gode ideer.

Årsberetning for Børnenes Kontor for året 2019

 

Året 2019

Året er forløbet planmæssigt med de udsving, der normalt forekommer, det ser ud til at tilslutningen til kolonierne er stabilt på de seks hold, vi udbyder. Som noget nyt har vi i samarbejde med Arbejdetsmarkedets Feriefond i år tilbudt det sidste hold med store børn fire opfølgningsmøder hen over efteråret. En tur i Vestre Fjordbad, en tur i Street Mekka, en badedag i Gigantium og til sidst en julefrokost med brætspil. Der har været deltagelse af halvdelen af koloniholdet, og deltagerne har udtrykt stor glæde ved arrangementerne, så vi vil overveje, om det skal fortsætte for at knytte venskabsbånd mellem børnene.

Kolonierne er blevet almindelig vedligeholdt, bl.a. har Sæby fået nye skabe.

 

Koloniophold:

I sommeren 2019 sendte Børnenes Kontor ca. 175 børn på ferie. Børnene var fordelt på 6 hold heraf 3 hold med børn fra børnehaveklassen – 3. kl. i Sæby og 3 hold med børn fra 4.kl – 8 kl. i Tversted. De stor børn fik en heldagstur til Fårup Sommerland. Alle holdene var af 1 uges varighed. Hvert hold havde mindst 4 voksne frivillige ledere med. Jeg vil gerne her sige tak til lederne for et veludført arbejde.

 

Tøj:

I 2019 blev der uddelt sko og tøj, og det kom 511 børn til gode, dette var igen i år en stigning, denne gang på 68 børn, stigningen skyldes måske at vi har besluttet igen at uddele til elever i 8. 0g 9. klassetrin. Hjælpen består af rekvisitioner til tøj og sko på tilsammen 1000 kr. pr. barn.

 

Julehjælp:

Børnenes Kontor har i 2019 givet julehjælp til 434 familier med børn, hvilket i år er et fald på 4 familier. Hjælpen sker i form af poser med steg, rødkål, godter, sodavand o.m.m. til en værdi af 600 kr. Foruden madvarerne havde Kunsten givet billetter, og vi har modtaget bamser fra Ikea. Der skal også lyde en tak til købmanden på Doravej, som yder en stor indsats med poserne.

  

Indsamlingen:

I uge 16 har Børnenes Kontor en indsamling på skolerne, der blev indsamlet 79.300 kr., hvilket er en stigning på knap 10.000 kr i forhold til sidste år, hvor vi fik en halvering af tidligere indsamlinger. Det skyldes sikkert, at skolerne ikke må modtage kontanter, så vi er gået over til mobilepay. På længere sigt håber vi, at mobilepay bliver så almindeligt, at vi igen når de indsamlingsbeløb, som vi plejer.

 

Julehjerter:

I 2019 havde 12 skoler tilmeldte sig til at sælge julehjerter år, overskuddet, der er på 42.000 kr. Det er en fin stigning i forhold til sidste år, 11.000 kr. Det er stadig svært at få skolerne til at hjælpe til, selv om klasserne må beholde 25 % til egne formål.

  

Økonomi:

Børnenes Kontor har modtaget bidrag fra Aalborg Kommune, pengeinstitutter, fagforeninger, firmaer, loger, fonde og private. Det Obelske Familiefond og Gudrund og Palle Mørch Mindefond.

Gennem Tulip har Børnenes Kontor deltaget i DM i Hotdog og ved salg af pølser fået et overskud på 60.000 kr.

 

Tak til pressen:

TV2Nord og Nordjyske Stiftstidende har også i år haft fokus på Børnenes Kontors indsats og har lavet gode indslag. Lokale radiostationer har desuden bragt forskellige indslag om Børnenes Kontors virke.

Tak:

Tak til alle, der har gjort det muligt, at Børnenes Kontor atter har haft et godt år på alle måder. Bestyrelsen, frivillige ledere, donationsgivere, samarbejdspartnere, alle det har støttet op om det gode arbejde.

 

Nina Hav

 

 

 

 

swiss replica watches