.

Formål:

Fondens formål er at arrangere ferieophold for elever i Aalborg Kommunes skoler på fondens feriekolonier. Opholdene tildeles de børn, som på grund af økonomiske, sociale og andre årsager trænger til et ophold. Fonden kan også yde tilskud og hjælp til beklædning. Fonden kan derudover yde anden social bistand til børn og børnefamilier i Aalborg Kommune.

Tøj:

Der kan efter ansøgning gennem barnets klasselærer søges om hjælp til tøj og sko. Det gives som en rekvisition til udvalgte butikker på 600 kr. til tøj og 400 kr. til sko. Der kan søges i september måned.

Julehjælp:

Der kan søges om julehjælp i form af naturalier gennem barnets klasselærer i november måned. Der er uddeling fra en udvalgt butik.

Feriekolonierne:

Børnenes kontor har tre kolonier, hvor elever fra Aalborg Kommune kan komme på ferie, der skal søges gennem barnets klasselærer i april måned.

Pølsevognene:

Kontor har to pølsevogne, som står på Nytorv og på Klosterjordet. De er begge bortforpagtede og giver et fast månedligt beløb til fonden.

Indsamlingen:

Der foregår en indsamling på alle skolerne i Aalborg Kommune i foråret, hvor forældre kan give et bidrag til Børnenes Kontor.

Julehjerter:

I december kan 4.-7. klasserne sælge julehjerter til fordel for Børnenes kontor. Klasserne beholder 25% til eget brug, mens fonden får resten.

 

Udlejning:

Børnenes Kontor udlejer kolonierne uden økonomaer. Kolonierne er godt udlejet og i visse perioder er der op til 2 års ventetid. Kolonierne kan kun lejes uden økonomaer og udlejningen foregår på internettet på www.borneneskontoraalborg.dk 

Økonomi:

Børnenes Kontor har modtaget bidrag fra Aalborg Kommune, socialstyrelsen, tipstjenesten, firmaer, pengeinstitutter, fagforeninger, loger, fonde og private.

Landsforeningen Børnenes Kontor:

Børnenes Kontor er medlem af Landsforeningen Børnenes Kontor, der har afdelinger i de 8 største byer i Danmark. Pengene fordeles så efter børnetal til lokalkontorerne. Der afholdes landsmøde hvert år, hvor der udveksles gode ideer.

Årsberetning for Børnenes Kontor for året 2017

 

Året 2017

Året er forløbet planmæssigt med de udsving, der normalt forekommer, dog undre vi os over at færre elever søger ferieophold, at flere søger beklædningshjælp kan nok forklares med de strammere økonomiske forhold, der er for mange i disse tider.

Kolonien Lien er blevet kalket og fremstår på bedste måde. Børnenes Kontor har arvet en sum, som kommer til udbetaling i 2018. Børnenes Kontor har deltaget i Hot Dog dagen og fået et overskud i den forbindelse.

 

Koloniophold: I sommeren 2017 sendte Børnenes Kontor ca. 175 børn på ferie. Børnene var fordelt på 6 hold heraf 3 hold med børn fra børnehaveklassen – 3. kl. i Sæby og 3 hold med børn fra 4.kl – 8 kl. i Tversted. Holdene var alle af 1 uges varighed. Hvert hold havde mindst 4 voksne frivillige ledere med. Jeg vil gerne her sige tak til lederne for et veludført arbejde.

 

Tøj:

I 2017 blev der uddelt sko og tøj, og det kom 411 børn til gode, dette var en stigning på 71 børn, selv om der ikke er midler til at uddele til elever i 8. 0g 9. klassetrin. Hjælpen består af rekvisitioner til tøj og sko på tilsammen 1000 kr. pr. barn.

 

Julehjælp:

Børnenes Kontor har i 2017 givet julehjælp til 387 familier med børn, hvilket er en nedgang på 26 familier. Hjælpen sker i form af poser med steg, rødkål, godter, sodavand o.m.m. til en værdi af 500 kr. Foruden madvarerne havde LEGO doneret pakker med Legoklodser, og vi har modtaget bamser fra Ikea. Der skal også lyde en tak til købmanden på Doravej, som yder en stor indsats med poserne.

  

Indsamlingen:

I uge 16 har Børnenes Kontor en indsamling på skolerne, der blev indsamlet 154.000 kr., hvilket er en lille tilbagegang i forhold til året før.

 

Julehjerter:

I 2017 havde 11 skoler tilmeldte sig til at sælge julehjerter år, overskuddet, der er på 43.900 kr. Det er noget mindre end sidste år, for det er svært at få skolerne til at hjælpe til. Klasserne har beholdt 25 % til egne formål.

  

Økonomi:

Børnenes Kontor har modtaget bidrag fra Aalborg Kommune, tipstjenesten, firmaer, pengeinstitutter, fagforeninger, loger, fonde og private. Børnenes Kontor har modtaget et mindre bidrag fra socialministeriet i form af JUL II.

 

 

Tak til pressen:

TV2Nord og Nordjyske Stiftstidende har også i år haft fokus på Børnenes Kontors indsats og har lavet gode indslag. Lokale radiostationer har desuden bragt forskellige indslag om Børnenes Kontors virke.

Tak:

Tak til alle, der har gjort det muligt, at Børnenes Kontor atter har haft et godt år på alle måder. Bestyrelsen, frivillige ledere, donationsgivere, samarbejdspartnere, alle det har støttet op om det gode arbejde.

 

Nina Hav

 

swiss replica watches